Indmeldelse

Her kan du søge om indmeldelse i CA a-kasse.
Du kan også søge overflytning fra en anden a-kasse.

CA a-kasse

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem, hvis du opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Jeg ønsker optagelse som kommende studiemedlemJeg ønsker gratis studiemedlemskabJeg dimitterer inden for de næste 3 månederJeg er nyuddannet og ledigJeg er nyuddannet og i arbejde som lønmodtagerJeg er lønmodtagerJeg arbejder som selvstændigJeg er ledigJeg er gået på efterlønJeg er værnepligtig, borgmester, rådmand eller lign.

Pr. 5. marts 2012 bliver det med overvejende sandsynlighed muligt, at blive gratis studiemedlem uden at have et studiejob. Derfor kan du allerede nu forhåndsindmelde dig som gratis studiemedlem. Så vil du automatisk blive optaget som gratis studiemedlem i CA pr. 5. marts 2012.

Vær opmærksom på, om du har valgt den rigtige indmeldelse. Du har valgt korrekt, hvis du studerer på dit første år af din uddannelse (ikke overbygningen). Er du længere på dit studie, skal du vælge blanketten: Jeg ønsker gratis studiemedlemskab.

Vær opmærksom på, om du har valgt den rigtige indmeldelse. Du har valgt korrekt, hvis du er godt i gang med studiet eller netop er blevet færdig med din uddannelse, men skal læse direkte videre på en overbygning. Angiv den uddannelse, du er i gang med eller netop har afsluttet. Ved netop afsluttet uddannelse, kontakter vi dig for oplysninger om din overbygning.

Vær opmærksom på, om du har valgt den rigtige indmeldelse. Du har valgt korrekt, hvis du afslutter din overbygning inden for 3 måneder. Hvis du afslutter din bachelor og forventer at læse videre inden for ca. 3 måneder, så skal du udfylde formularen: Jeg ønsker gratis studiemedlemskab. Så bliver du fritaget for at betale kontingent, så længe du er under uddannelse. Bemærk, du ikke har mulighed for at få dagpenge mellem de to uddannelser.

Du kan kun blive optaget som ledig i vores a-kasse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse.

Som selvstændig kan du kun bruge denne elektroniske optagelse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en anden a-kasse, så vil vi i stedet bede dig om at udfylde en særlig optagelsesblanket.

Denne blanket kan desværre ikke indsendes elektronisk. Print, udfyld og send den til:

CA a-kasse
Smakkedalen 2
Postboks 50
2820 Gentofte

JaNej

Du opfylder desværre ikke umiddelbart betingelserne for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt evt. CA på 3314 9045, og hør nærmere.

JaNej

Du opfylder desværre ikke umiddelbart betingelserne for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt evt. a-kassen og hør nærmere.

JaNej
JaNej

Kontakt venligst Kommunikation og Sprog, hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående udsagn. Telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

For praktiserende translatører gælder særlige regler. Kontakt venligst Kommunikation og Sprog på telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

JaNej
JaNej

Kontakt venligst Kommunikation og Sprog, hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående udsagn. Telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem, hvis du opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Du kan kun blive optaget som ledig i vores a-kasse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse.

Som selvstændig kan du kun bruge denne elektroniske optagelse, hvis du i forvejen er medlem af en anden a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en anden a-kasse, så vil vi i stedet bede dig om at udfylde en særlig optagelsesblanket.

Denne blanket kan desværre ikke indsendes elektronisk. Print, udfyld og send den til:

CA a-kasse
Smakkedalen 2
Postboks 50
2820 Gentofte

For praktiserende translatører gælder særlige regler. Kontakt venligst Kommunikation og Sprog på telefon 3391 9800 eller info@kommunikationogsprog.dk.